dashboard-phone

Rychlé a chytré

řízení majetku

 

 

 

Kompatibilní s prohlížeči: 

Chrome 54

Chrome 54

Opera 41

Opera 41

Mobilní aplikace Inventarizace je chytrým řešením pro uživatele, kteří mají na starost procesy spojené s inventarizací majetku, především pak provádění inventur přímo v terénu. Aplikace umožňuje snadnou a rychlou identifikaci majetku, kompletaci, vyhledávání i okamžité přesuny.

Evidence

Evidujte pohyb majetku zadáním registračního kódu či nascanováním čárového kódu daného majetku přímo v terénu. 

Přehled

Zobrazte si veškerý majetek v daném umístění. Mějte přehled o tom, co bylo a co nebylo nascanováno či co bylo přemístěno do jiného umístění. 

Vyhledávání

Vyhledejte si snadno konkrétní majetek a zobrazte si o něm detailní informace jediným zadáním registračního kódu. 

evidence
prehled
vyhledavani
Další funkce

Správa dat

Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa+ odkukoliv. Data z provedené inventury se do systému k dalšímu zpracování odešlou automaticky. 

Uživatelské účty

Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa+ odkukoliv. Data z Vytvořte každému pracovníkovi vlastní uživatelský profil. Na něj se mu budou nahrávat přidělené úkoly. 

Offline režim

Ani v místě bez signálu Vás v práci nic nezastaví. Synchronizaci dat se systémem Fama+ můžete provést jednoduše později. 

FaMa+ CAFM

Text contentInformační systém FaMa+ AM zajišťuje komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku (asset management). Spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Hodnotová analýza

Modul Hodnotová analýza slouží ke sledování libovolných číselných hodnot vybraných ukazatelů, se kterými pracuje informační systém FaMa+ (např. průběh vynaložených nákladů, počet reklamací apod.).

Grafická prezentace dat

Modul Grafická prezentace dat slouží k prohlížení výkresové dokumentace a dalších mapových podkladů.

Řízení nájemních vztahů

Modul Řízení nájemních vztahů pokrývá celý nájemní proces – řízení a správu volných prostor a kapacit, pronájmy, uzavření smluvního vztahu, správu úhrad nájemného či úhrad za služby, pravidelné vyúčtování, platby, pohledávky, ukončení nájemního vztahu.

Technický pasport

Technický pasport (TEP) umožňuje detailní evidenci technických zařízení (TZ) včetně plánování a sledování činností nad TZ vyplývajících z platné legislativy.

Termínové plánování

Modul Termínové plánování podporuje centrální plánování provozních činností (preventivní údržby, revizí, prohlídek), které se v pravidelných intervalech opakují a které vyžadují komplexní zajištění z hlediska požadavků na materiál, pracovníky organizace či externí zdroje.vu, sdílení a zpracování dokumentů.

Dokumentace

Zajišťuje správu, sdílení a zpracování dokumentů.

Externí vztahy

Modul Externí vztahy podporuje řízení procesů při zajišťování nákupů zboží a služeb od externích dodavatelů (tj. k vytváření objednávek a následné evidenci a zaúčtování došlých faktur).

Prostorový pasport

Slouží k detailnímu popisu prostorového uspořádání vlastního nebo spravovaného nemovitého majetku a zobrazení prostorových dat v grafické prezentaci.

Energetický management

Modul Energetický management podporuje predikci, sledování a plánování spotřeby a nákladů všech druhů energií (elektrická energie, voda, plyn, teplo).

Žádanky

Modul Žádanky podporuje správu a řízení požadavků a umožňuje pověřeným uživatelům zadávat a schvalovat požadavky na různé služby (např. nákup materiálu, úklid objektů, přestěhování kanceláře apod.), kontrolovat průběh jejich vyřizování a vyhodnocovat včasnost a kvalitu poskytovaných služeb.

Rozpočty

Poskytuje nástroje pro návrh, schválení, realizaci a kontrolu plnění rozpočtu zdrojů financování pro technicko-provozní činnosti organizace.

Skladové hospodářství

Modul Skladové hospodářství slouží ke skladové evidenci na jednom či více skladech (centrálních, příručních, konsignačních apod.). U jednotlivých skladových položek umožňuje evidovat příjem na sklad, výdej materiálu ze skladu, meziskladový převod, zrychlený výdej do spotřeby či rezervaci materiálu.

Centrální evidence nemovitostí

Rozšiřuje evidenci o nemovitém majetku o údaje z katastrálního úřadu.

Helpdesk

Modul Helpdesk slouží k zadávání, evidenci a schvalování uživatelských požadavků operativního charakteru (např. nahlášení závady, oznámení požadavku na servis apod.) s možností řízení jejich životního cyklu dle definovaného procesu.

Demo
Rádi Vám vytvoříme demo účet, abyste si mohli Inventarizaci vyzkoušet přímo na Vašem zařízení.

Vyzkoušejte i naše další mobilní aplikace správy a řízení majetku 

Mobilní aplikace pro pracovníky údržby, jež potřebují pracovat s daty přímo v terénu. 

ENERGETICKÝ MANAGEMENT EMA+
Komplexní informační systém pro sledování a vyhodnocování spotřeby všech druhů energií za účelem jejich efektivního řízení. 

www.emaplus.cz
www.ema.tescosw.cz

Kontakty

TESCO SW a.s. 
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
mapa

+420 587 333 405
tescosw@tescosw.cz