FaMa+ AM

dashboard-phone

  

Rychlé a chytré

řízení majetku

  

  

  Kompatibilní s prohlížeči: 

Chrome 54

Chrome 54

Opera 41

Opera 41

Mobilní aplikace Inventarizace je chytrým řešením pro uživatele, kteří mají na starost procesy spojené s inventarizací majetku, především pak provádění inventur přímo v terénu. Aplikace umožňuje snadnou a rychlou identifikaci majetku, kompletaci, vyhledávání i okamžité přesuny.

Evidence

Evidujte pohyb majetku zadáním registračního kódu či nascanováním čárového kódu daného majetku přímo v terénu. 

Přehled

Zobrazte si veškerý majetek v daném umístění. Mějte přehled o tom, co bylo a co nebylo nascanováno či co bylo přemístěno do jiného umístění. 

Vyhledávání

Vyhledejte si snadno konkrétní majetek a zobrazte si o něm detailní informace jediným zadáním registračního kódu. 

evidence
prehled
vyhledavani
Další funkce

Správa dat

Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa+ odkukoliv. Data z provedené inventury se do systému k dalšímu zpracování odešlou automaticky. 

Uživatelské účty

Mějte přístup k datům z centrálního systému FaMa+ odkukoliv. Data z Vytvořte každému pracovníkovi vlastní uživatelský profil. Na něj se mu budou nahrávat přidělené úkoly. 

Offline režim

Ani v místě bez signálu Vás v práci nic nezastaví. Synchronizaci dat se systémem Fama+ můžete provést jednoduše později. 

FaMa+ AM

Informační systém FaMa+ AM zajišťuje komplexní a koordinované řízení celého životního cyklu majetku (asset management). Spojuje ekonomicko-účetní, technický a majetkoprávní pohled na majetek s cílem dosažení vyšší efektivity, úspor nákladů a transparentnosti jeho správy.

Technický pasport

Technický pasport (TEP) umožňuje detailní evidenci technických zařízení (TZ) včetně plánování a sledování činností nad TZ vyplývajících z platné legislativy.

Prostorový pasport

Slouží k detailnímu popisu prostorového uspořádání vlastního nebo spravovaného nemovitého majetku a zobrazení prostorových dat v grafické prezentaci.

Centrální evidence nemovitostí

Tento model rozšiřuje evidenci o nemovitém majetku o údaje z katastrálního úřadu. Přenáší informace exportované ve standardním výměnném formátu z Informačního systému katastru nemovitostí a poskytuje náhled na tato data přímo v aplikaci. 

Dlouhodobý majetek

Modul slouží pro komplexní správu a uspořádání údajů o drobném a dlouhodobém majetku organizace. Poskytuje nástroje pro realizaci všech účetních operací s majetkem (pořízení, převody, technické zhodnocení, vyřazení majetku z evidence) a pro využití standardních či uživatelsky definovaných odpisových pravidel.

Inventarizace

Modul Inventarizace slouží k provádění a vyhodnocování inventur dlouhodobého hmotného a drobného hmotného majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů a technologie radiofrekvenčních čipů RFID.

Stavební pasport

Modul Stavební pasport (STP) umožňuje v návaznosti na prostorový pasport řídit detailní evidenci stavebně technických prvků budov.

Personální pasport

Modul pro centrální evidenci a správu základních personálních údajů o osobách vystupujících v pracovněprávních vztazích vůči organizaci včetně správy profesí a pracovišť organizace.

Stěhování

Modelování stěhování probíhá v grafickém zobrazení dat nebo změnou popisných dat. V grafickém zobrazení je umožněno obarvení místností dle kritérií obarvování pro jednotlivé návrhy. Lze přesouvat vybrané pracovníky jednotlivě nebo hromadně.

Majetkoprávní operace

Tento modul zajišťuje splnění zákonných a jiných norem pro oblast nakládání s nemovitým majetkem v institucích veřejné správy ve vazbě na další funkční oblasti správy majetku. Společně s podporou nástroje pro řízení procesů WorkFlow umožňuje pokrýt celý životní cyklus majetkoprávních operací od jejich vzniku přes zpracování až po archivaci.

Evidence nemovitého majetku

Položky evidence nemovitého majetku jsou od svého založení jednoznačně svázané s jednotlivými objekty ploch (vznikají na jejich základě). Na základě tohoto propojení je možné zobrazovat u nemovitého majetku vybraná pasportizační data jako parametry ploch či připojenou dokumentaci.

Demo
Rádi Vám vytvoříme demo účet, abyste si mohli Inventarizaci vyzkoušet přímo na Vašem zařízení.

Vyzkoušejte i naše další mobilní aplikace správy a řízení majetku 

Kontakty

TESCO SW a.s. 
tř. Kosmonautů 1288/1, 779 00 Olomouc
mapa

+420 587 333 405
tescosw@tescosw.cz